Webnak’ta Çalışmak

Webnak’ta biz, her yeni güne, çalışmaktan keyif alan dinamik bir ekiple başlıyoruz. Hikâyemize katılan her yeni çalışma arkadaşımızla birlikte farkındalığımız artıyor, birlikte büyüyüyor ve güçleniyoruz.

HAYDİ, SİZ DEBİZE KATILIN

En Büyük Gücümüz Çalışanlarımız

Webnak İnsan Kaynakları olarak; şirketimizin başarısının sürdürülebilir olmasındaki en büyük gücümüzün çalışanlarımız olduğunun farkındayız. Bu doğrultuda işimize ve kültürümüze uygun çalışanlara sahip olmak amacıyla gelişimlerine destek vermek, bireysel başarılarını takdir ederek, mutlu çalışanlarımızın olmasını sağlamak ve hep beraber daha iyi bir geleceğe ulaşmak en büyük hedefimizdir.

EĞİTİM

WEBNAKademi; yaptığımız işlerde en iyiye ulaşmayı hedefleyerek, iç ve dış kaynaklı eğitimlerle kendi uzmanlık alanlarında çalışanlarımızı geliştirdiğimiz bir platformdur. WEBNAKademi’de eğitim ve gelişim işe başlayan her çalışanımıza uyguladığımız oryantasyon programı ile başlar. İşe başlayan çalışanlarımız pozisyonlarına göre planlanmış oryantasyon programı kapsamında eğitimler alırlar. Gerektiğinde işbaşı eğitimleri ile bu program geliştirilebilmektedir. Günümüz bilgi çağında; bilginin üretimi ve tedariki paylaşıma dayanmaktadır. Biz de eğitim süreçlerimizde; iç eğitmenlerimizin önderliğinde “mesleki ve teknik” eğitimleri “bireysel gelişim” eğitimleri ile destekliyor, çalışanlarımıza bilginin paylaşımında stratejik hedeflerimiz doğrultusunda yönlendirmeler yapıyoruz.

İŞE ALIM

Şirketimizin yapısıyla ve kültürüyle uyum içinde çalışabilecek, gerekli kişisel yetkinlik ve becerilere sahip adayları şirketimizde görmek öncelikli amacımızdır. İşe alım sürecimizi bu doğrultuda yürütmekte olup, seçme sürecimizde açık pozisyonlarımıza göre bir çok yöntem kullanmaktayız.

  • Özgeçmiş Taraması
  • Yetkinlik Bazlı Mülakat
  • Kişilik Envanteri
  • İngilizce Testi (pozisyona göre)
  • Sürüş Testi (pozisyona göre)
  • Referans Kontrolü

Staj: Kariyer hikâyenizde stajlarınız sonrası tercihiniz neresi olursa olsun, Webnak’ta staj yapmak, öğrenciler veya yeni mezunlar için öğretici ve bilgilendirici bir deneyimdir. Stajyer veya part-time çalışanlarımızı çalışma arkadaşlarımız olarak benimser ve onların gelişimi için her türlü desteği veririz. Webnak olarak, çalışma hayatına bizimle başlayan stajyerlerimiz, performansları ve mevcut iş olanakları doğrultusunda işe alım sürecinde öncelik kazanmaktadır.

Çalışan Memnunİyet / Bağlılık Anketİ

Gücümüzü çalışanlarımızdan aldığımıza inanıyor ve Webnak olarak anket çalışmaları ile sözü çalışanlarımıza bırakıyoruz. Bağımsız bir firma tarafından gizlilik çerçevesinde uygulanan anketimizin sonuçları doğrultusunda üst yönetim ile birlikte şirketimizin ve çalışanlarımızın mutluluğu için somut adımlar atıyoruz.

Ücret Yönetİmİ

Ücret sistemimizin temel ilkesi, iş değerlendirme sonuçlarını, şirket dışı–içi ücret dengelerini göz önünde bulunduran adil ve rekabetçi ücret politikalarıyla çalışanların ücretlerinin ve sosyal haklarının yönetilmesidir.

Motİvasyon Çalışmaları

Sosyal aktivite komitemiz önderliğinde çalışanlarımızı motive etmek için çeşitli projeler yürütüyoruz. Zaman zaman organize ettiğimiz kahvaltılarımız, her yıl yeni yılı karşılarken yaptığımız partilerimiz bunlardan sadece birkaçı.