Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı

Aydınlatma Metni, Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden Webnak Lojistik Servisleri A.Ş. (“WEBNAK”) tarafından WEBNAK’ın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak WEBNAK Üyelerinin (Yük Alanlar/ Yük Verenler) kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

WEBNAK nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan sebep, amaç ve yöntemlerle, ilgili yasal düzenlemeler ve yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği, Veri Sorumlusu sıfatıyla WEBNAK tarafından, sistemlerimize kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, saklanacak, yasal ya da finansal gerekler, nedenler ile sınıflandırılacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dahilinde 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVK Kanunu’nda sayılan şekillerde işlenebilecektir.

WEBNAK ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye www.webnak.com.tr adresinde yer alan EK-1 Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’ndan erişebilirsiniz.

Ayrıca, Üye/Kullanıcı olarak Webnak.com’da, iş başvurusu yapmak, hizmetlerimizden yararlanmak, dilek ve önerilerde bulunmak, kendinizi daha iyi tanıtmak ve kullanıcı tercihlerinizi daha yakından takip edebilmemiz amacıyla, internet sitemize üye olurlarken ya da bilgi sağlarken veya internet sitemizi kullanırken; ad, soyad, e-posta, vb. dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın, ürün ve hizmet talebi, teklif alımı veya iş başvuruları için paylaşacağınız veya paylaştığınız tüm kişisel verileri, çerezler (cookies) aracılığı ile paylaştığınız kişisel verileriniz de dahil, internet sitesi ile KVKK md. 5/f.1 ve md. 6/f.2 uyarınca tamamen kendi istek ve açık rızanız ile paylaştığınızı, bu verilerin kendinizi tanıtmak ve size daha iyi hizmet sunulabilmesi, yaptığınız veya yapacağınız başvuru veya şikayetler ve site etkinlikleri ve yeniliklerinden haberdar edilebilmeniz amacıyla bizzat talep ettiğinizi kabul etmektesiniz. Bunun yanı sıra internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, yer sağlayıcı olarak, 5651 sayılı Kanun uyarınca trafik bilgilerinizin işleneceği dikkatinize sunulur.  
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri;

WEBNAK tarafından toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir;
 • WEBNAK tarafından www.webnak.com.tr uzantılı internet sitesi (Webnak.com) üzerinden sağlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ürün taşıma faaliyetini gösterecek olanlar ile (“Yük Alan”), ürünlerin taşınması amacıyla hizmet alanlar (“Yük Veren”) arasında gerçekleştirilecek olan emtiaların karayolu taşımacılığı yolu ile Türkiye sınırları içerisinde taşınması hizmetine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi,
 • WEBNAK tarafından ifa edilen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve WEBNAK tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri, web site Üyelerini faydalandırmak için WEBNAK ve/veya grup şirketlerinin ilgili birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu kapsamda gerekli stratejilerin belirlenmesi ve uygulanması,
 • WEBNAK tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin üyelerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası kapsamında;
  • Üye memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası,
  • Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
  • Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,
  • WEBNAK tarafından sunulan ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve/veya icrası.
 • WEBNAK tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında;
  • Hizmetlerin ifa süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,
  • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması veya icrası,
  • Müşteri hizmetlerinin ve ilişkilerinin yürütülmesi,
  • Hizmetin ifa edilmesinin sonrasında destek hizmetlerinin, müşteri memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri ile müşteri talep ve şikayetlerinin yönetimi süreçlerinin planlanması, takibi ve icrası,
  • Üye/Kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
  • Üye talep ve/veya şikayetlerinin takibi,
  • Üyelere özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,
  • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi, mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması.
 • Kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası kapsamında;
  • Yük Alanlar, Yük Verenler, iş ortakları, sunulan hizmet kapsamında yürütülen faaliyetlerle ilgili birlikte çalışılan şirketler, telekomünikasyon şirketleri, elektronik haberleşme sektöründeki şirketler ve iş ortağımız olan diğer şirketler, bayileri veya tedarikçilerle yürütülen işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi.
 • WEBNAK’ın ve WEBNAK ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi kapsamında;
  • WEBNAK denetim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
  • WEBNAK faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli stratejik ve operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası,
  • WEBNAK operasyonlarının güvenliğinin ve hukuka uygun bir şekilde yürütülmesinin temini,
  • Kişisel Verilerin doğru ve güncel olmasının ve mevzuat hükümlerince korunması ver saklanmasının sağlanması,
  • Yetkili kurum ve kuruluşlara yürürlükte bulunan ilgili kanunlar kaynaklı bilgi verilmesi,
 • WEBNAK tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında;
  • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
  • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
  • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
  • WEBNAK’ın finansal risk süreçlerinin takibi, planlanması ve yürütülmesi,
  • Hukuk işlerinin takibi,
  • İş faaliyetlerinin, planlanması etkinlik, verimlilik ve yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
  • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
  • Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
  • Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası.
 • WEBNAK’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası kapsamında;
  • Yük Alan, Yük Veren, iş ortakları ve/veya diğer tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, stratejik planlama faaliyetlerinin icrası,
  • Yük Alan, Yük Veren, iş ortakları ve/veya tedarikçilerin performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve takibi,

gibi amaçlarla (“Amaçlar”), KVK Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerinde ve söz konusu kanun uyarınca işbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde kişisel veriler işlenebilecektir. 

2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı

Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Karayolu Taşıma Kanunu, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili sair yasal düzenlemelerde yer alan üyelere/kullanıcılara ilişkin kimlik bilgileri, araç plaka bilgisi,  adres gibi erişim/iletişim bilgileri, kullanılan finansal ürünlere ilişkin bilgileri, finansal ürünlere erişimde kullandığı yöntemlere ilişkin bilgiler, sesli ve görüntülü görüşmelerde veya Şirketimizin siz müşterimiz ile imzaladığı sözleşmeler kapsamında gerçekleşen işlemler sonucu edindiği müşterinin kimliğini belirli veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır.

WEBNAK tarafından toplanan kişisel verileriniz yukarıda detayları verilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Yük Alanlar ile Yük Verenler arasında gerçekleştirilecek olan, emtiaların karayolu taşımacılığı yolu ile Türkiye sınırları içerisinde taşınması hizmetine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi, WEBNAK’ın ticari ve iş stratejilerinin planlanması ve icrası, şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, WEBNAK’ın ve WEBNAK ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi, şirket tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla iştiraklerimize, ana hissedarına, doğrudan-dolaylı yurtiçi-yurtdışı iştiraklerine, hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza (yalnızca anonim olarak), iş ortakları, sunulan hizmet kapsamında yürütülen faaliyetlerle ilgili birlikte çalışılan şirketler, telekomünikasyon şirketleri, elektronik haberleşme sektöründeki şirketler ve iş ortağımız olan diğer şirketler, bayileri veya tedarikçilere, hukuki, finansal, vergisel ve operasyonel danışmanlar, servis sağlayıcıları ve sigorta tedarikçileri de dahil tedarikçi ve/veya taşeron firmaları, telekomünikasyon ve elektronik haberleşme alanındaki iş ortaklarımız, yurtiçi/yurtdışında yerleşik olan depolama, saklama, arşiv hizmeti sağlayıcılarımız, veri tabanları, sunucu (server) barındırma hizmeti sağlayıcıları, veri merkezleri, bulut (cloud) platformları, denetçilerimiz, kurye ve sair taşıma şirketleri, müşavirleri, ve diğer üçüncü kişilerle, Bakanlıklar gibi kamu tüzel kişileri ve yasal otoritelere; müşteri bilgilerini istemeye kanunen yetkili resmi mercilerle,  kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile diğer kişilerle Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek, bu doğrultuda işlenebilecek ve yukarıda belirtilen Amaçlar ve sebepler doğrultusunda yurtiçi ve/veya yurtdışına gönderilebilecek veya transfer edilebilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz WEBNAK tarafından e-mail, ilgili internet siteleri ve mobil uygulama gibi kanallardan, WEBNAK’ın erişimine imkan verdiğiniz hesaplar üzerinden elektronik ortamda doğrudan üyelerimizden ya da sair resmi kurumlar yahut doğrudan dolaylı bağlı ortaklıklarımız veyahut hakim hissedarımız veya hizmet aldığımız ya da verdiğimiz gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler aracılığıyla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz ayrıca Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu Aydınlatma Metni’nin 1. ve 2. maddelerde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

4. WEBNAK Tarafından Açık Rıza Doğrultusunda İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

WEBNAK, İŞBU Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel verilerinizi, yukarıda ve bu kısımda belirtilen amaçlarla, işbu Aydınlatma Metni’ni onaylamanız ile verdiğiniz açık rızanız kapsamında işleyebilecektir.

WEBNAK ile olan hukuki ilişkiniz kapsamında paylaşmış olduğunuz kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, müşteri ve müşteri işlem bilgileriniz, araç plaka bilgileriniz, adres bilgileriniz ile pazarlama bilgileriniz tarafınıza hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası ile şirketin sunduğu hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası kapsamında WEBNAK tarafından e-posta anlık bildirimlerin yapılması, kullanıcı alışkanlıklarının tespit edilerek hedefleme, profilleme ve analizlerin yapılması, özelleştirilmiş içeriklerin sunulması, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, reklam yapılması, WEBNAK iş ve stratejilerine ilişkin süreçlerin planlanması ve geliştirilmesi kapsamında tarafınıza yapılan reklamlara ilişkin değerlendirme, analiz ve optimizasyon faaliyetlerinin yapılması, şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası kapsamında pazar araştırmaları ve anketlerin yapılması amaçlarıyla işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

WEBNAK ile olan hukuki ilişkiniz kapsamında paylaşmış olduğunuz, kullanıcı adınız, telefon numaranız, araç plakanız, adresiniz vb. kullanıcı bilgilerinizi nakliye hizmetlerinin performans yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası ile buna yönelik hileli hareketlerin engellenmesi amacıyla Yük Alanlar ile Yük Verenler arasında ve ilgili kişiler ile paylaşılabilecektir.

5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu 11. Madde Kapsamındaki Hakları

Kanun’un 11. maddesi kapsamında kişisel veri sahibi olarak WEBNAK’a başvurduğunuzda;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.webnak.com.tr adresinde yer alan EK-1 WEBNAK Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda belirtilen yöntemlerle Başvuru Formunu doldurarak WEBNAK’a iletebilirsiniz. WEBNAK talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, WEBNAK, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. WEBNAK’ın gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin kayıt ve belgeleri ilgili yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklama yükümlülüğü olduğundan; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz WEBNAK tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecektir. Ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz WEBNAK tarafından hukuken zorunlu olan durumlar dışında işlenmeyecek ve ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ile sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.     

Webnak Lojistik Servisleri A.Ş.

ONLİNE İŞLEM SIRASINDA KULLANILABİLECEK OLAN AÇIK RIZA ONAY KUTUSU;

☐ Yukarıda/İnternet Sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme’yi okudum ve anladım.
☐ Özgür iradem çerçevesinde, kişisel verilerimin, yukarıda/internet sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme kapsamında toplanmasına, işlenmesine, saklanmasına ve üçüncü kişilerle paylaşılmasına, devrine ve yurtdışına transferine izin veriyorum.